Jenis Aliran Agama Di Sekolah Menengah KPM

Gags Teacher
0

Kemaskini : 2 Jun 2022 

Ada 3 pilihan untuk ke aliran agama sekolah menengah kerajaan : SMKA, SABK (SAM/SMA) & KAA. 

Ketiga-tiga pilihan ini pada dasarnya sama cuma berbeza dari segi kemudahan yang ada. Pelajar di SMKA/SABK/KAA akan belajar subjek sama seperti pelajar SMK kecuali pertambahan subjek Bahasa Arab. 

SMKA : sama seperti SMK biasa cuma semua pelajar ada subjek tambahan Bahasa Arab (Tingkatan 1 - 3) & Bahasa Arab, Pendidikan Al-Quran & Al-Sunnah serta Pendidikan Syariah Islamiah (menggantikan Pendidikan Islam) di tingkatan 4 & 5. Biasanya ada aliran sains tulen di menengah atas. 

SABK : asalnya sekolah menengah agama negeri di bawah seliaan Jabatan Agama Islam Negeri yang diambil alih oleh KPM. Bilangan kelasnya lebih kecil (kecuali sekolah-sekolah yang lebih established). 

Mempelajari subjek yang sama seperti SMKA. Kebiasaannya aliran sains ikhtisas untuk menengah atas (kecuali sekolah-sekolah tertentu yang lengkap dengan makmal sains untuk subjek sains tulen). 

KAA : ada sesetengah SMK yang ada aliran KAA, dimana pelajar belajar sama seperti pelajar SMK yang lain, cuma ada subjek tambahan Bahasa Arab, Pendidikan Al-Quran & Al-Sunnah dan Pendidikan Syariah Islamiah. 

Biasanya hanya 1 kelas bagi setiap tingkatan. Ada sekolah yang membuka kelas KAA hingga tingkatan 3 sahaja tetapi ada juga sekolah yang ada KAA hingga tingkatan 5. 

Disamping itu, pelajar SMKA/SABK/KAA yang berminat juga boleh mengikuti KKQ yang disediakan oleh pihak sekolah. Ianya tidak diwajibkan tetapi digalakkan jika berminat, lebih-lebih lagi jika pelajar pernah mewakili sekolah/daerah ke pertandingan musabaqah Al-Quran di peringkat sekolah rendah. 

Disamping itu, ada juga aliran tahfiz (TMUA & KBT) serta aliran dini (KBD). 

Aliran tahfiz : bagi aliran tahfiz, ada 2 pilihan iaitu TMUA & KBT. Bagi kedua-dua pilihan ini, pelajar akan mempelajari subjek yang sama seperti pelajar SMKA dengan tambahan subjek Maharat dan Hafazan. 

Di samping itu, pelajar juga akan tinggal di asrama kerana proses pembelajaran tahfiz akan bermula seawal jam 6.30 pagi sehingga malam pada waktu prep. 

Perbezaannya ialah TMUA hanya dijalankan di SMKA & SBPI sahaja manakala KBT dijalankan di SABK. 


Aliran dini : bagi KBD pula, pelajar akan mempelajari semua subjek sama seperti pelajar SMK biasa kecuali Pendidikan Islam dan digantikan dengan subjek lain : Usul al-Din, Al-Syariah dan Al-Lughah al-’Arabiah al-Mu’asirah (bagi aliran Dini Sains dan Dini Sastera) serta tambahan subjek Manahij Al-‘Ulum Al-Islamiyah dan Al-AdabWa Al-Balaghah (bagi aliran Dini Agama) yang diajar dalam bahasa Arab sepenuhnya. 

Buku teks dan soalan peperiksaan bagi 5 subjek ini juga dalam Bahasa Arab dan pelajar juga perlu menjawabnya dalam Bahasa Arab. 

Selain daripada keputusan UPSR, keputusan UPKK/PSRA/SDEA juga mempengaruhi kejayaan untuk ke aliran agama di sekolah menengah. 

Harap maklumat ini dapat membantu ibu bapa dan calon-calon UPSR 2019 untuk memilih aliran agama di peringkat menengah kelak. 

*Antara syarat kelayakan ke Tingkatan 1 SMKA ialah calon UPSR hendaklah calon dari sekolah kerajaan (Sekolah Kebangsaan/Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan). Bagi calon UPSR sekolah swasta, boleh mohon ke SABK dan sekolah menengah seliaan Jabatan Agama Islam Negeri. 

*bagi negeri Selangor dan Johor, keputusan yang digunakan untuk menilai calon SMKA/SABK ialah PSRA (bagi Selangor) dan SDEA (bagi Johor). 

Maksud singkatan : 

SMKA : Sekolah Menengah Kebangsaan Agama 
SAM : Sekolah Agama Menengah 
SMA : Sekolah Menengah Agama 
SABK : Sekolah Agama Bantuan Kerajaan 
KAA : Kelas Aliran Agama 
KKQ : Kelas Kemahiran Al-Quran 
TMUA : Tahfiz Model Ulul Albab 
KBT : Kurikulum Bersepadu Tahfiz 
KBD : Kurikulum Bersepadu Dini 
SBPI : Sekolah Berasrama Penuh Integrasi 
UPKK : Ujian Penilaian Kelas 
KAFA PSRA : Penilaian Sekolah Rendah Agama 
SDEA : Sijil Darjah Enam Agama 

Sumber: Facebook Rasis Jalil

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)
Demos Buy Now