Garis Panduan Pengelolaan Lawatan dan Pelancongan Sekolah

Kegiatan lawatan murid adalah tertakluk kepada Peraturan Sekolah (Lawatan 1957) Ordinan Pelajaran 1956. Pelanggaran peraturan ini boleh dikenakan denda tidak melebihi RM1,000.00 atau enam bulan penjara.

Dalam melaksanakan kegiatan lawatan, beberapa langkah perlu diambil bukan sahaja untuk memelihara keselamatan dan kebajikan murid tetapi suapaya kegiatan yang dianjurkan memberi manfaat kepada pengalaman pembelajaran murid.

Untuk meningkatkan nilai pendidikan dalam aktiviti lawatan sekolah, Kementerian Pendidikan telah mengeluarkan surat-surat pekeliling ikhtisas berikut:

1. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 12/2000: Lawatan Pendidikan Murid Di Hari Persekolahan; dan

2. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 5/2002:  Lawatan Sekolah Pada Hari Persekolahan

3. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 5/2007:  Garis Panduan Lawatan Murid

Di bawah ini adalah contoh proses kerja mengikut keutamaan bagaimana pengelolaan lawatan / melancong dibuat:

Previous Post Next Post