Pentaksiran Sumatif (2022) | Format Pentaksiran Matematik Sekolah Rendah

Lembaga Peperiksaan (LP) telah pun membuat penataran untuk format Ujian Akhir Sesi Akademik (UASA) untuk mata pelajaran terpilih Tahap 2 di Didik TV.

Berikut dikongsikan format UASA Matematik Sekolah Rendah (Tahun 4, 5 & 6).

Format ujian akhir akademik 2022/2023

Kertas Matematik (Tahun 4, 5 dan 6)

✔️Satu kertas, subjektif.

✔️Ada dua bahagian, bahagian A dan B.

đź”´Bahagian A -13 soalan

Fokus pada soalan 1 hingga 3 markah. 

Soalan 1 markah, soalan direct. Soalan 2 dan 3 markah, soalan berayat.

26 markah

đź”´Bahagian B - 2 soalan

Soalan berkait. Boleh jadi kalau soalan (a) salah, soalan yang berkait juga akan salah.

Bertema. Boleh rujuk slide.

24 markah

✔️Masa yang diperuntukkan, 1 jam 15 minit.

✔️Jumlah semua, 50 markah.

Moga bermanfaat. 

Download: Pentaksiran Sumatif (2022) | Format Pentaksiran Matematik Sekolah RendahPrevious Post Next Post