Koleksi Bahan & Minit Mesyuarat Panitia Sekolah


Berikut kami kongsikan pelbagai bahan daripada pelbagai sumber sebagai rujukan untuk pengurusan Panitia mata pelajaran di sekolah.

  • Surat Siaran
  1. Surat Siaran Pengurusan Fail Panitia Mata Pelajaran 2019
  2. SPI Pekeliling Ikhtisas KPM Bil. 2/2023: Garis Panduan Pengurusan Panitia Mata Pelajaran

  • Mesyuarat Panitia
Cikgu Ruslina Yunus, PK Pentadbiran SKDOJ telah berkongsikan slide kaedah untuk melaksanakan mesyuarat panitia / pengurusan panitia subjek di sekolah.

Kepada yang masih baru, boleh gunakan slide beliau sebagai rujukan.

Slide boleh dimuat turun di pautan bawah:

1. Mesyuarat Jawatankuasa Panitia 1
2. Mesyuarat Jawatankuasa Panitia 2

  • Agenda Mesyuarat Panitia
15 perkara penting yang perlu dimasukkan dalam agenda mesyuarat Panitia.

  • Koleksi Plan Strategik Panitia Untuk Subjek Terpilih
Koleksi Plan Strategik cuma memberi satu panduan dan rujukan kepada para guru semasa menyediakan Plan Strategik Panitia. 

Guru-guru perlu menyediakan Pelan Strategik Panitia mengikut keperluan sekolah. 

Format Plan Strategik sila rujuk kepada pihak pentadbir sekolah. 


  • Pengisian Dokumen Dalam Fail Panitia
Fail Pengurusan Panitia merupakan perkara asas yang wajib ada di setiap sekolah. Fail juga perlu dikemaskini setiap kali berganti tahun. Dokumen-dokumen terkini tahun semasa perlu diletakkan bagi menggantikan dokumen tahun sebelumnya.

  • Bantuan Per Kapita (PCG) Panitia Sekolah
Bantuan Geran Per Kapita (PCG) merupakan bantuan kewangan yang diperuntukkan kepada setiap murid yang bersekolah di Sekolah Kerajaan atau Sekolah Bantuan Kerajaan.


  • Koleksi Buku Panduan Pengurusan Mata Pelajaran (Subjek Terpilih) Terbitan KPM
Previous Post Next Post