Garis Panduan Pelantikan Warden Asrama Sekolah


Garis Panduan ini merupakan dokumen rujukan bagi pelantikan dan portfolio Warden Asrama sekolah berasrama di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM).

Garis Panduan ini hendaklah dibaca bersama-sama dengan Surat Edaran rujukan KPM.100-7/4/7 (12) bertarikh 8 Julai 2022 berkaitan Makluman Kadar Baharu Elaun Ketua Warden dan Warden Asrama di Sekolah-Sekolah Berasrama bawah Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) dan arahan serta peraturan berkaitan yang dikeluarkan oleh Kerajaan Malaysia dari semasa ke semasa.

Muat Turun:
Previous Post Next Post