Auto Kira Instrumen Standard Penilaian Pembudayaan KBAT (ISPPK - PdP Guru)


Berikut dikongsikan Instrumen Standard Penilaian Pembudayaan KBAT (ISPPK - PdP Guru)

Format Excel (Auto Kira Skor) : Muat Turun

Protected Sheet: Password (1234)

Manual Pengisian dan Panduan : Muat Turun

Kredit: FB Lyne Aziz
Previous Post Next Post