Showing posts with the label KBATShow All
Muat Turun Item Contoh Pentaksiran KBAT Sekolah Menengah (Bidang Tekvo)
Muat Turun Item Contoh Pentaksiran KBAT Sekolah Menengah (Bidang Sains & Matematik )
Muat Turun Item Contoh Pentaksiran KBAT Sekolah Menengah (Bidang Kemanusiaan)
Muat Turun Item Contoh Pentaksiran KBAT Sekolah Menengah (Bidang Bahasa)
Muat Turun Item Contoh Pentaksiran KBAT Sekolah Rendah
Auto Kira Instrumen Standard Penilaian Pembudayaan KBAT (ISPPK - PdP Guru)
‘Ibu bapa, nak KBAT tak perlu tunggu anak kuasai 3M’
Perkemas elemen KBAT dalam PdP bantu bina kemenjadian murid - Pensyarah
Prinsip dan Tujuan Teknik Menyoal KBAT
Muat Turun Manual Pembudayaan KBAT Di Sekolah 2021
Muat Turun Toolkit PdP KBAT terbitan BPK, KPM