PBPPP: Contoh Penulisan Keberhasilan Guru Akademik Biasa 2022


MUAT TURUN: 

PENILAIAN KOMPONEN KEBERHASILAN

Garis Panduan Penilaian Komponen keberhasilan (GPPKK) menerangkan secara khusus terma, syarat dan kaedah pelaksanaan penilaian keberhasilan. 

Penilaian komponen keberhasilan merupakan sebahagian daripada PBPPP. Jumlah keseluruhan markah untuk penilaian keberhasilan ialah 100%. Walau bagaimanapun dalam penilaian keseluruhan PBPPP, penilaian keberhasilan menyumbang wajaran sebanyak 10%. 

Rajah berikut menunjukkan pecahan wajaran mengikut komponen dalam PBPPP.


Penilaian keberhasilan merupakan penilaian hasil kerja utama outcome/ output yang memberi impak berdasarkan tugas dan tempat bertugas. 

Asas penilaian keberhasilan berfokuskan kepada peningkatan atau pencapaian. Ketiga-tiga elemen berikut perlu dipertimbangkan secara profesional semasa membuat penilaian sasaran keberhasilan yang telah ditetapkan iaitu:

PENETAPAN SASARAN

KAEDAH PENULISAN SASARAN

Previous Post Next Post